امروز پنج شنبه 02 بهمن 1399  ساعت 10:45 جستجو

                                                                بسمه تعالی

اهداف راهبردی اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران :                                                                                                                                                                                          
1- ساماندهی مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات آن
2- دفاع از حقوق صنفی اعضا در چهارچوب قانون نظام صنفی و دیگر قوانین
3- آموزشهای فنی و حرفه ای مجریان مطابق مقررات ملی ساختمان و استانداردهای روز
4- آموزش و آشنا نمودن مجریان با لوازم ومصالح و ابزار جدید بمنظور ارتقا سطح امور اجرایی
5- آموزش اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از انرژی ساختمان با توجه به اهمیت مصرف انرژی
6- تلاش برای برقراری بیمه های اجتماعی و خدمات تکمیلی آن برای آعضا
7- کوشش در جهت سامان بخشیدن به تهیه و توزیع کالاهای مصرفی تاسیساتی استاندارد مورد نیاز اعضا از طریق قانونی مانند تشکیل تعاونی تهیه و توزیع
تاسیسات مکانیکی ساختمان به اختصار همان لوله کشی های م ختلف در ساختمان و نصب تجهیزات مربوط می باشد که کارکرد آنها از علوم و محاسبات مکانیک سیالات پیروی می نماید .

 

به امید آینده بهتر برای همه
اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

 درباره ما mojavvez

 

 

 

درباره ما movafeghat