امروز پنج شنبه 09 بهمن 1399  ساعت 15:41 جستجو

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب

1ـ سند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری

2ـ عوارض مشاغل یا گواهی ساختمان و یا پایان کار

3ـ شناسنامه

4ـ کارت ملی

5- پایان خدمت

6ـ 4 قطعه عکس

7ـ صلاحیت فنی و حرفه ای

8ـ مبحث 17

9ـ برگه دارائی

10ـ روزنامه رسمی