امروز جمعه 06 ارديبهشت 1398  ساعت 01:06 جستجو

مهدی آبیار

نام و نام خانوادگی نام تجاری کد ملی آدرس مبحث 17 حدود صلاحیت موبایل
مهدی آبیار تاسیساتی آبیار 79643310 کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج چیتگرشمالی خ جهاد پلاک 154 دارد G40 09122596818