امروز پنج شنبه 02 بهمن 1399  ساعت 11:56 جستجو

مجریان گاز فشار قوی

صفحه1 از7
شماره نام و نام خانوادگی نام تجاری تلفن موبایل
1
2 ایرج آذری ثابت ساحل دژ گاز 77898115 09058183511
3 رحیم آسترکی ارمکان گاز جنوب 09121256726
4 علی ابراهیمی مهندسی سیال گستر البرز 9125465506
5 سامان ارزمان زاده رادمان شعله 44304016 09123872527
6 امیر اعتصامی پاک راه گاز 09121875313
7 سرخای افخمی پیله رود ستاره بهمن 55070035 09121191013
8 محمد افشار ایمن گاز رس 44808041 09121255921
9 تورج امیر پوری پارس احسان شعله 55072637 09123576993
10 ابراهیم امینی دقیق صنعت تابان 09126343201
11 یوسف اژدری خامنه سمیرا شعله میلاد 77558948 09121467994
12 احمد اکبری رحیم آبادی مشعل افروز واثق 55751910 9126265433
13 احمد ایمانی جاگرم 66316088 09123150559
14 ابوالفضل برزگر شعله سبز کوهسار 44818368 09121968299
15 محمد علی بهروزی نسب روان شعله گرما بخش 76510738 09121052894
16 علی بیرامی میلان آستیاک 09125809466
17 اکبر بیرامی ساتراپ آستیاک 09124809466
18 مجتبی تاجداری دما گستر پی ساز 9121784921
19 جعفر توسلی کجانی سازه نیرو آلفا 77450295 09123170537
20 علی جهان مهر صنعت انرژی مهر 66878892 09121182909