امروز پنج شنبه 09 بهمن 1399  ساعت 15:31 جستجو

آشنايي با مقررات ملي ساختمان

قسمت سيويکم

مبحث شانزدهم -  ويرايش 96

تاسيسات بهداشتي 26

دوخم قائم لوله فاضلاب و جزييات هواکشهاي آن

 

همان‌طور که مي‌دانيد اگر بنا به عللي نظير محدوديت‌هاي سازه‌اي يا معماري مجبور به تغيير امتداد لوله‌ي قائم فاضلاب شويم، لوله قائم بايد يک مسير افقي را تا رسيدن به نقطه خروج طي کند، که در اصطلاح به اين روش اجرا دو خم مي‌گويند. دو خم ممکن است قائم يا افقي باشد. اگر تغيير امتداد لوله قائم در فاصله کوتاهي انجام شود، به آن دو خم قائم مي‌گويند. اما اگر اين تغيير در فاصله افقي زيادي انجام شود به آن دو خم افقي گفته مي‌شود. در اين شماره فقط به بررسي دو خم قائم مي‌پردازيم.

 

در هر دو‌خم بعلت تغييراتي که در مسيرحرکت فاضلاب ايجاد مي‌شود، اتفاقاتي را شاهد خواهيم بود؛

 

1- به‌علت کاهش نسبي سرعت فاضلاب در بخش افقي، افزايش فشاري در بالاي دو خم ايجاد مي‌شود که در اصطلاح به آن فشار معکوس مي‌گويند.

 

2- از طرف ديگر با ادامه جريان در لوله قائم پايين دو خم، شاهد افزايش سرعت تخليه خواهيم بود که پيامد آن کاهش فشار در پشت جريان و ايجاد پديده مکش سيفوني يا تخليه سيفون‌هاي نزديک به اين منطقه (سيفوناژ)  است.

 

بنابراين طبق مقررات بايد با پيش‌بيني راه‌حل‌هايي، اين اثر را محدود کرد تا از شکستن آب هوابند سيفون‌هاي قبل و بعد از دو‌خم جلوگيري شود. • راه‌حل اول استفاده از سيستم متداول لوله‌کشي هواکش است. اگر شاخه‌هاي افقي فاضلاب که به قسمت بالاي دو‌خم متصل مي‌شوند، 5 طبقه يا بيش‌تر باشد، بايد لوله‌هاي قائم بالاتر و پايين‌تر از دو‌خم، هواکش داشته باشند. مگر در موارد زير که نصب هواکش براي دو‌خم ضرورت ندارد:

- اگردردوخم قائم، هيچ انشعابي در محدوده 60 سانتي‌متري بالا و پايين دو‌خم وجود نداشته باشد، دو‌خم به هواکش جداگانه نياز ندارد. (شکل 1)

- چنانچه در اين محدوده 60 سانتي‌متري انشعاب داشته باشيم، اما تعداد طبقات بالاي دو خم کم‌تر از 5 طبقه باشد، باز هم دو‌خم نياز به هواکش ندارد. (شکل 2- الف) اما در صورتي که تعداد طبقات بالاي دوخم بيشتر از 5 طبقه باشد دو‌خم به هواکش نياز دارد. (شکل 2- ب).

در هنگام اجرا دقت شود که هواکش قسمت پايين دو‌خم بايد بين زانوي دو‌خم و بالاترين شاخه افقي فاضلاب متصل به آن و يا به امتداد لوله قائم پايين دو‌خم (مطابق شکل 2- ب) اتصال يابد.

- همچنين اگر در انتخاب لوله قائم فاضلاب و دو خم‌ آن از لوله‌هاي بزرگ‌تر از حد معمول استفاده کنيم، (استفاده از روش سايزينگ لوله افقي اصلي)، دو‌خم به هواکش جداگانه نياز ندارد. (شکل3)

  • راه حل دوم استفاده از سيستم فاضلابي سوپردرينv با قابليت نصب سوپرونت بر روي آن است.

در اين روش با اجراي سوپرونت 100 براي از بين بردن فشار منفي در قسمت پايين دو خم و سوپرونت p براي از بين بردن فشار مثبت گذرا در قسمت بالاي دو خم کار راحت مي‌شود و محدوديت‌هاي اجرايي لوله‌کشي متداول ونت براي نصب لوله هواکش از بين مي‌رود. در شماره بعدي علاوه بر نکته‌‌هاي مربوط به هواکش‌هاي دوخم افقي، در اين مورد نيز بيش‌تر توضيح خواهيم داد.

 

منبع اطلاعات: شرکت سوپرپایپ

http://superpipe.ir/