امروز جمعه 02 آبان 1399  ساعت 09:22 جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت پروردگار،انتخابات دور سوم اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران انجام پذیرفت و اعضای هیت مدیره به شرح اعلام می گردد.

1-دکتر محمد نیرومند (رییس هیئت مدیره)

2- مهندس علی سلیمیان( نائب رییس اول)

3- مهندس کامبیز فرقانی پیله رود(نائب رییس دوم)

4- آقای شیرزاد زاهد(دبیر)

5-آقای مرتضی معارف وند(خزانه دار)

6- آقای شهریار همتی (بازرس)

 

نتیجه انتخابات  scan0001