امروز دوشنبه 31 تیر 1398  ساعت 21:17 جستجو

همکاران گرامی:

بمنظور ساماندهی مجریان گاز فشار قوی ( لیست پیمانکاران داخلی گاز رسانی به صنایع) تا 15 مهر ماه سال جاری به اتحادیه مراجعه فرمائید.

اتحادیه تاسیسات مکانیکی تهران

 

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از پیچ شمیران خیابان سمنان پلاک 10

تلفن: 77531401    و  77512226

 

لیست فشار قوی 11

 

 

لیست فشار قوی 22

 

لیست فشار قوی 33

 

 

لیست فشار قوی 44

 

 

لیست فشار قوی 55

 

 

لیست فشار قوی 66

 

 

لیست فشار قوی 77

 

 

لیست فشار قوی 88

 

 

لیست فشار قوی 99

 

 

لیست فشار قوی 101

 

لیست فشار قوی 103

 

 

لیست فشار قوی 102

 

لیست فشار قوی 104

 

لیست فشار قوی 105

 

 

لیست فشار قوی 106